Великолепетиська громада
Херсонська область, Каховський район

Проєкт рішення сесії селищної ради "Про утворення служби у справах дітей Великолепетиської селищної  ради та затвердження Положення про неї"

Дата: 01.04.2021 10:46
Кількість переглядів: 260

Фото без опису

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт РІШЕННЯ

_________сесії селищної ради VIІІ скликання

 

_________          №___

 

Про утворення служби у справах дітей Великолепетиської селищної  ради, затвердження Положення про неї та її структури

 

 

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення першої сесії VIII скликання від 20 листопада 2020 року № 4 «Про структуру та чисельність Великолепетиської селищної ради», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.  Утворити виконавчий орган ради – службу у справах дітей Великолепетиської селищної ради.
  2. Затвердити Положення про службу у справах дітей Великолепетиської селищної ради, що додається.
  3. Затвердити структуру служби у справах дітей, що додається.

4. Начальнику  служби у справах дітей Великолепетиської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – служби у справах дітей Великолепетиської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

Селищний  голова                                                      М. КОЛОКОТ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення __ сесії

селищної ради VIII скликання

від ____________ № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Великолепетиської селищної ради

 

 

1. Служба у справах дітей Великолепетиської селищної ради (далі – служба) є структурним підрозділом Великолепетиської селищної ради, утворюється рішенням селищної ради і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу у справах дітей завдань.

2. Служба підпорядкована селищній раді, а також підзвітна та підконтрольна службі у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови і цим Положенням.

4. Основними завданнями служби є:

- реалізація на території Великолепетиської селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у  вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

- ведення державної статистики щодо дітей;

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та   безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

5.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

5.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

5.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

5.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

5.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників.

5.7. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

5.8. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю (у разі їх створення).

5.9. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

5.10. Розробляє і подає на розгляд пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики стосовно дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

5.11. Веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.12. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

5.13. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

5.14. Готує висновки про стан виховання, утримання та розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників;

5.15. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

5.16. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

5.17. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

5.18. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

5.19. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенції, через засоби масової інформації.

5.20. Веде облік дітей, які залишися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»)».

5.21. Сприяє реалізації стратегії економічного та соціального розвитку територіальної громади.

5.22. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5.23. Здійснює організацію консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції підрозділу, та сприяє проведенню громадської експертизи їх діяльності.

6. Служба має право:

6.1. Приймати з питань, що належить до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

6.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

6.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належить до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

6.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

6.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово залишали сім’ю та навчальні заклади.

6.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

6.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми.

6.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

6.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

6.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.

6.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

6.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

6.16. Готувати пропозиції про потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

6.17 Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

6.18. Відвідувати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їхнього проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

7. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду селищним головою за результатами конкурсу, передбаченого законодавством, та звільняється з посади розпорядженням селищного голови.

9. Начальник служби:

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі структурних підрозділів (у разі наявності);

- надає погодження на прийняття та звільнення працівників служби, які призначаються та звільняються розпорядженням селищного голови у відповідності до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

- погоджує функціональні обов'язки працівників служби.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), керівників інших структурних підрозділів селищної ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується селищним головою за поданням начальника служби.

11. Утримання служби здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

Штатний розпис служби затверджується селищним головою. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників служби визначає селищний голова у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Служба є юридичною особою без самостійного балансу, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.

13. Фінансове обслуговування служби здійснюється відділом  фінансового та юридичного забезпечення Великолепетиської селищної ради.

14. Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       Л. ЛИЧ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення позачергової__ сесії

селищної ради VIII скликання

від ____________ № _____

 

                             

 

 

Структура, гранична чисельність служби у справах дітей Великолепетиської селищної ради

 

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

1

Начальник служби

1

2

Головний спеціаліст

2

 

Всього:

3

 

Всього чисельність служби у справах дітей становить 3 чоловіки.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Л. ЛИЧ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь