Проєкт рішення сесії селищної ради "Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій"

Дата: 01.04.2021 10:49
Кількість переглядів: 393

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт РІШЕННЯ

___________  сесії селищної ради VIІІ скликання

____________№ ___

 

Про затвердження Положення

про порядок подання та розгляду

електронних петицій

 

 

З метою розширення можливостей  реалізації права громадян на звернення до Великолепетиської селищної ради, прямої участі мешканців громади у вирішенні питань місцевого значення, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23¹ Закону України «Про звернення громадян», селищна рада

 

ВИРІШИЛА

 

1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій згідно з додатком.

2. Виконавчим органам Великолепетиської селищної ради за дорученням здійснювати розгляд електронних петицій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради та на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 

 

Селищний голова                                                                 М. КОЛОКОТ

 

 

 

Додаток

до рішення ___ сесії

селищної ради VIII скликання

від ___________№ ___

 

 

Положення

про порядок подання та розгляду електронних петицій

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій (далі Положення) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян» та розширення можливостей  реалізації права громадян на звернення до Великолепетиської селищної ради, прямої участі мешканців громади у вирішенні питань місцевого значення.

1.2. Це Положення визначає процедуру подання та розгляду електронної петиції до Великолепетиської селищної ради та її виконавчих органів.

1.3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення мешканців громади до Великолепетиської селищної ради та її виконавчого комітету (далі – Петиція), яка подається  через офіційний веб-сайт Великолепетиської громади, стосується питань, які відносяться до їх компетенції та розглядається відповідно до ст. 23¹ Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

 

ІІ. Створення та опублікування електронної петиції

2.1. Петиції подаються через офіційний веб-сайт Великолепетиської громади http://velykolepetyska.gromada.org.ua/ (далі – Веб-сайт) для чого заповнюється спеціальна форма та розміщується текст електронної Петиції.

2.2. Автор (ініціатор) нової Петиції має спершу зареєструватися (або пройти авторизацію) на офіційному Веб-сайті громади, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, після чого підтвердити свої особисті дані. У випадку реєстрації користувачем замість прізвища, імені та по батькові псевдонімів, прізвиськ або ініціалів прізвища, такі петиції модератором не будуть оприлюднюватися та не допускатимуться до збору підписів.

Під час створення Петиції вказати лаконічний, чіткий заголовок, викласти суть Петиції, свої пропозиції щодо вирішення порушеного питання та зазначити про очікуваний результат від реалізації електронної петиції.

2.3. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті після перевірки модератором на відповідність вимогам Закону України «Про звернення громадян» та даного Положення протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.4. У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам, її оприлюднення не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

2.5. Петиції, подані на веб-сайт Великолепетиської селищної ради, але адресовані іншим органам влади, підприємствам, установам, громадянам та з питань, що не відносяться до компетенції Великолепетиської селищної ради та її виконавчого комітету, не оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради, про що повідомляють автора (ініціатора) петиції засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, лайливі вислови, матеріали та висловлювання, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну інформацію щодо третіх осіб. Петиція не може містити обвинувачення або припущення у звинуваченні, які не підтверджені у встановленому законом порядку.

Все вищезазначене є підставою для відмови в оприлюдненні Петиції, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

2.6.Відповідальність за зміст Петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.7. Повторні Петиції або такі, що містять питання, порушені в Петиціях, збір підписів за підтримку яких триває, не оприлюднюються.

2.8. Автор (ініціатор) Петиції, щодо якої отримано відмову, може виправити Петицію і подати її повторно у порядку, передбаченому даним Положенням.

ІІІ. Збір підписів

3.1. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку. Після опублікування Петиції вона не може бути відкликана та змінена.

3.2. Особа, яка бажає проголосувати за Петицію, також має пройти реєстрацію (чи авторизацію) на Веб-сайті після чого активувати позначку «Підписати петицію» під обраною ним Петицією.

У разі, якщо підписувач Петиції не дотримався вимог зазначеної статті, не вказавши прізвище, ім’я, по батькові в профілі користувача або вказавши замість цього псевдонім, прізвисько або ініціали прізвища, такий голос вилучається з підтримки Петиції, про що громадянина повідомляють засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації. Така особа, в свою чергу, має право внести зміни до реєстраційної форми, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові повністю та повторити процедуру підпису Петиції.

3.3. На веб-сайті Великолепетиської селищної ради не передбачається розміщення коментарів, зауважень, пропозицій щодо оприлюднених Петицій, збір підписів на підтримку яких триває.

3.4. В опублікованій Петиції обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3.5. Електронна петиція, адресована Великолепетиській селищній раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 1000 (тисячі) підписів громадян упродовж місяця з дня оприлюднення такої електронної петиції.

3.6. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

 

ІV. Порядок розгляду електронної петиції

4.1. Організацію розгляду електронних петицій, спрямованих Великолепетиській селищній раді та її виконавчому комітету, здійснює відділ загальної та організаційної роботи Великолепетиської селищної ради.

4.2. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції.

4.3. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.4. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів, роздруковується та реєструється у відділі загальної та організаційної роботи Великолепетиської селищної ради та надається селищному голові для визначення відповідальних виконавців.

4.5. Після визначення селищним головою відповідальних виконавців відділ загальної та організаційної роботи Великолепетиської селищної ради не пізніше наступного дня передає Петицію до профільного структурного підрозділу виконкому селищної ради для підготовки відповіді.

Протягом десяти робочих днів профільний структурний підрозділ опрацьовує, узагальнює матеріали щодо питання Петиції та готує відповідь.

Під час підготовки відповіді, для надання усних пояснень, може запрошуватися автор (ініціатор) Петиції, а в разі необхідності, залучатися фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого органу Великолепетиської селищної ради.

4.6. У разі, якщо викладенні в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції виконавчого комітету селищної ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень виконкому. В цьому випадку проект рішення готується та вноситься на розгляд виконкому, у порядку, визначеному законом та  Положенням про виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради.

На засідання виконавчого комітету, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції йому надається слово для  виступу щодо питань, порушених у тексті Петиції.

Розгляд проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється виконавчим комітетом Великолепетиської селищної ради першочергово на найближчому засіданні у порядку, визначеному законом та  Положенням про виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради.

4.7. У разі, якщо викладені в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції Великолеетиської селищної ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень сесії.

У випадку визначення доцільності пропозицій, що викладенні у Петиції, селищний голова направляє її до постійної комісії селищної ради, предметом відання якої є порушене питання. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання Петиції розглядає її на своєму засіданні.

На засідання профільних постійних комісій, пленарне засідання Великолепетиської селищної ради де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, порушених у тексті Петиції.

За результатами розгляду Петиції, постійна комісія надає висновок та рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Великолепетиської селищної ради.

Підставою для включення питання до порядку денного пленарного засідання та розгляду його в селищній раді є звернення постійної комісії селищної ради до селищного голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо включення питання до порядку денного пленарного засідання та розгляду його в селищній раді.

У такому разі, розгляд проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється Великолепетиською селищною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Великолепетиської селищної ради

4.8. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

4.9. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду надається відповідальними виконавцями до відділу загальної та організаційної роботи Великолепетиської селищної ради для оприлюднення на офіційному Веб-сайті, а також надсилання автору (ініціатору) Петиції.

4.10. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігаються не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

Секретар селищної ради                                                                Л.ЛИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь