Великолепетиська селищна рада
Херсонська область, Каховський район

Оголошується конкурс

Дата: 28.04.2021 16:33
Кількість переглядів: 266

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради

Розпорядження селищного голови від 26.04.2021 № 46 "Про створення конкурсної комісії  для проведення окремого конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами), Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 року, кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 17 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я»                         (зі змінами), розпоряджень селищного голови; від 09 квітня 2021 року № 41 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради», від 21 квітня                      2021 року № 41 «Про створення конкурсної комісії для проведення окремого конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради.

 

Найменування підприємства: 

комунальне підприємство «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради

 

Скорочене найменування українською мовою: 

КП «Великолепетиський центр ПМСД».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 

74502, Україна, Херсонська область, Великолепетиський (Каховський) район, смт Велика Лепетиха, вулиця Чкалова, 8. 

 

Основні напрями його діяльності: 

86.21 Загальна медична практика (основний)

Комунальне підприємство «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради є закладом охорони здоров’я − комунальним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Великолепетиської селищної ради, вживає заходи з профілактики захворювання населення, підтримки громадського здоров’я.

 

Статут комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради затверджений рішенням другої сесії селищної ради VIІІ скликання від 09 грудня 2020  року     № 24 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. організаційною структурою даного підприємства  можна за посиланням https://vlep-gromada.gov.ua/docs/637038/)

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолепетиської селищної ради на 2021 рік складають:

 - кошти селищного бюджету;

 - кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;

 - цільові кошти;

 - інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 

28.04.2021

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 

18.05.2021

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 

Великолепетиська селищна рада, зал засідань, ІІ поверх.

вул. Соборна, 2, смт Велика Лепетиха, Херсонська область, 74502.  

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

моб. тел. 095-14-13-167

ел. адреса:lepetykhaselrad@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання брати участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Вимоги до претендента: 

  • громадянство України;
  • стаж роботи – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

  • конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:• 
  •  план реформування закладу протягом одного року;• 
  •  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • •  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28

Дата проведення конкурсу:

25.05.2021

Місце проведення конкурсу та адреса: 

Великолепетиська селищна рада, зал засідань, ІІ поверх.

вул. Соборна, 2, смт Велика Лепетиха, Херсонська область, 74502.   


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь