Великолепетиська селищна рада
Херсонська область, Каховський район

Державна фінансова підтримка фермерських господарств

Дата: 28.08.2021 10:55
Кількість переглядів: 166

 Відповідно до постанови КМУ від 7 лютого 2018 року № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» фінансова підтримка надається:

Фото без опису

 • фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн., у власності та/або користуванні якого перебувають землі с/г призначення;
 • зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі с/г призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

Фінансова підтримка надається за такими напрямами:

 1. Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених) (надається через уповноважені банки);
 2. Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг (надається через уповноважені банки);
 3. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам;
 4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

1. Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних

з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених)

Часткова компенсація витрат ФГ, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених) за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження систем безпечності під час виробництва харчових продуктів і кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність надається у розмірі 90 % вартості, але не більше ніж 10 тис. грн.

Для отримання часткової компенсації одержувач подає уповноваженому банку заявку такі документи:

 • копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного ФГ (для ФГ, що створені без набуття статусу юридичної особи, дійсну на дату подання заявки;
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;
 • копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та з якою укладено договір;
 • копію договору про надання дорадчих послуг;
 • копію акта про надання дорадчої послуги;
 • копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.

Документи подаються до уповноваженого банку.  З переліком банків можна ознайомитися на сайті Мінагополітики за посиланням https://cutt.ly/xQIT8Jv).

Граничний строк подання документів для отримання часткової компенсації - 15 листопада поточного року.          

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів та подають їх до Мінагополітики в електронній та паперовій формі.

 

2. Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств у період їх становлення (перші три роки після створення) для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг

Фінансова підтримка новостворених ФГ для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, екологічне управління, залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація с/г діяльності, надається один раз у розмірі, що не перевищує 36000 гривень, за умови попередньо укладеного до кінця поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/актів виконаних робіт.

Договір укладається між одержувачем та сільськогосподарською дорадчою службою або сільськогосподарським дорадником/експертом-дорадником, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку суб’єктом підприємницької діяльності.

Для отримання фінансової підтримки одержувач подає уповноваженому банку заявку та такі документи:

 • копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного ФГ (для ФГ, що створені без набуття статусу юридичної особи), актуальну на дату подання заявки;
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого сільськогосподарській дорадчій службі, або кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника, які зареєстровані відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» та з якими укладено договір;
 • копію договору про надання сільськогосподарських дорадчих послуг;
 • акт/акти виконаних робіт.

Документи подаються до уповноваженого банку.  З переліком банків можна ознайомитися на сайті Мінагополітики за посиланням https://cutt.ly/xQIT8Jv).

Граничний строк подання документів для отримання фінансової підтримки - 15 листопада поточного року.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів фінансової підтримки не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінагополітики.

3. Бюджетна субсидія новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) на одиницю оброблюваних угідь.

Новоствореним ФГ у період їх становлення (перші три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження с/г діяльності у розмірі 5000 грн. на 1 гектар, але не більше 100000 грн на одне ФГ.

Для отримання бюджетної субсидії новостворені ФГ до 30 жовтня поточного року полають Херсонському відділенню Укрдержфонду (м.Херсон, прос. Ушакова, 47, каб.106, 107, тел. (0552)26-17-94; (050)287-82-41; (066)208-83-94) заявку та наступні документи:

 • копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного ФГ (для ФГ, що створені без набуття статусу юридичної особи);
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ), а ФГ, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
 • стосовно земель ФГ як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні ФГ, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови ФГ, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення ФГ;
 • стосовно земель ФГ, створеного без набуття статусу юридичної особи, для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів ФГ.

Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній та паперовій формі.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених ФГ, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду в електронній та паперовій формі.

 

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5000 грн, але не більше 250000 грн.

Надається одержувачам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 7 лютого 2018 року № 107.

Для отримання дотації за утримання корів одержувачі подають до структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року) та такі документи:

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства подають до Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації (м.Херсон, просп.. Ушакова, 47, каб 207, тел (0552)42-27-67) заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року) та наступні документи:

 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного ФГ (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), дійсну на дату подання заявки;
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а ФГ, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.

Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній або паперовій формі.

Граничний строк подання документів для отримання дотації за утримання корів - 31 серпня поточного року.

Департамент подає до Мінагополітики зведену відомість про нарахування сум дотації за утримання корів. На підставі наказу Мінагополітики про розподіл бюджетних коштів Департамент здійснює через банки розподіл бюджетних коштів між ФГ, яким нарахована дотація за утримання корів.

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного періоду один раз за кожним з напрямів.

Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь