А Н А Л І З регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі

Дата: 17.09.2021 15:17
Кількість переглядів: 196

А Н А Л І З

регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету

Великолепетиської селищної ради

«Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху»

 

Цей аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху», розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами).

Назва регуляторного акту: проект рішення виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху».       

Регуляторний орган: виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради.

         Розробники документа: Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради.

         Відповідальна особа: Сайдулаєв В.У. – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

         Контактний телефон: (097)3786259.

 

І. Визначення проблеми

На даний час в смт Велика Лепетиха діє тариф на перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті загального користування, затверджений рішенням виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради від 23.04.2014 р. № 33 «Про погодження тарифів на перевезення пасажирів  громадським транспортом  загального користування в смт Велика Лепетиха».

Даним рішенням тариф на послуги з перевезення пасажирів міських автобусних маршрутах загального користування у смт Велика Лепетиха встановлений у розмірі 3.50 грн. за одну поїздку для громадян (одне місце).

Економічна ситуація в країні призвела до суттєвого підвищення цін на паливо. У зв’язку зі збитковістю перевезень перевізники не можуть забезпечити належну якість технічного стану автобусів, дотримання графіків руху на маршрутах та забезпечити безпеку руху, що в майбутньому може привести до аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб-підприємців, всіх суб’єктів господарювання на автомобільному транспорті незалежно від форм власності.

Розмір чинного тарифу на перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах не покриває фактичні видатки перевізників, що зайняті у сфері пасажирських перевезень, та не дає можливості забезпечити регулярність руху автобусів на міських маршрутах, і забезпечувати відповідну якість надання послуг з перевезення пасажирів.

Згідно з пунктом 1.6. наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг пасажирського автомобільного транспорту, що не залежать від господарської діяльності автомобільного перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш, ніж на 10 %.

За період дії рішення, що встановлює чинний тариф, суттєво зросла така складова собівартості проїзду, як паливо, зокрема:

 1. вартість      дизельного палива – з 8,20 грн./л до 28,15 грн./л
   

У зв’язку з цим виникла необхідність переглянути діючий тариф на транспортні послуги, які надаються автомобільними перевізниками населенню на міських автобусних маршрутах загального користування.

Проектом рішення виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху» пропонується встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у смт. Велика Лепетиха 8.50 грн. за одну поїздку для громадян (одне місце).

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно обґрунтованого розміру тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування надасть можливість автопідприємствам міста вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни         

Х

 

Держава (територіальна громада)

Х

 

Суб’єкти  господарювання,

Х

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

Х

 

Проблема підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з тим, що державою прийнята низка законів та інших нормативних документів, які регламентують діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в цьому напрямку, зокрема:

- відповідно до п.п.2 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міських рад мають повноваження встановлювати тарифи на транспортні послуги;

- відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту методику розрахунку тарифів за видами перевезень;

- наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009р. № 1175 затверджена «Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», яка визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та є обов’язковою для застосування під час встановлення тарифів органами місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

ІІ. Цілі регулювання

 1. приведення тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в смт. Велика Лепетиха до економічно обґрунтованого рівня; збереження ринку соціально важливої послуги пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального         користування;
          
 2. забезпечення безпечного функціонування автомобільного транспорту загального користування;
   
 3. сприяння   розвитку ринкової інфраструктури         пасажирського автотранспорту;
   
 4.          підтримання рівня обслуговування пасажирів,          фінансового стану автопідприємств та      фізичних осіб-підприємців;
          
 5.          створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання      рухомого складу.
   

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Збереження діючих тарифів, тобто вартість проїзду залишається незмінною.

Альтернатива 2

Дотації автопідприємствам

Встановлення дотації автопідприємствам на покриття збитків від неповного відшкодування тарифом економічно обґрунтованих витрат.

Альтернатива 3

Забезпечення регулювання

Прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Відсутні.

Банкрутство автотранспортних підприємств. Зменшення надходжень до бюджету.

Погіршення якості та зменшення обсягу пасажирських перевезень автотранспортом.

Альтернатива 2

Дотації автопідприємствам

Збереження пасажирських перевезень автотранспортом.

Додаткові витрати бюджету.

Збільшення корупційних ризиків.

Альтернатива 3

Забезпечення регулювання

Збільшення надходжень до міського бюджету від сплати обов’язкових платежів.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Збереження діючих тарифів, тобто витрати на проїзд залишаються незмінними.

Зменшення    кількості робочих місць.

Погіршення якості та зменшення обсягу пасажирських перевезень автотранспортом.

Альтернатива 2

Дотації автопідприємствам

Збереження діючих тарифів, тобто витрати на проїздзалишаються незмінними.

Відсутні

Альтернатива 3

Забезпечення регулювання

Поліпшення якості надання транспортних послуг та безпеки руху.

Збільшення витрат на проїзд в автотранспорті.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

1

0

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

                       

100

0

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

                                   Відсутні

                       

                                    Залучення                              додаткових джерел обігових коштів.

                       

Альтернатива 2

Дотації автопідприємствам

Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання при умові наявності коштів у бюджеті

Ризик відсутності дотації у зв’язку з дефіцитом коштів у бюджеті.

Альтернатива 3

Забезпечення регулювання

Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Досягнення сталих економічних умов роботи.

Задоволення підприємницького інтересу.

Відсутні.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива1

Відсутність регулювання

1

Погіршення технічного стану рухомого складу,           погіршення якості та безпеки послуг, втрати кваліфікованих фахівців, що в свою чергу,ставить під загрозу постійне задоволення потреб населення в автоперевезеннях.

Альтернатива 2

Дотації автопідприємствам

2

Не вирішується прийняттям регуляторного акта.

Альтернатива 3

Забезпечення регулювання

4

Прийняття проекту рішення забезпечить досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

 

Рейтинг результативності           

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтинг

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Збереження тарифів на колишньому рівні, тобто витрати на проїзд залишаються незмінними.

Банкрутство автотранспортних підприємств. Зменшення надходжень до бюджету.

Погіршення якості та зменшення обсягу пасажирських перевезень автотранспортом.

Зменшення кількості робочих місць.

Загроза скорочення обсягів пасажирських перевезень автотранспортом.

Альтернатива 2

Дотації авто-підприємствам           

Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності             суб’єктів господарювання.

 

Збереження тарифів на колишньому рівні, тобто витрати на проїзд залишаються незмінними.

Додаткові витрати бюджету.

Збільшення корупційних ризиків.

Ризик відсутності дотації у зв’язку з дефіцитом коштів в бюджеті.

Не вирішується прийняттям регуляторного акта.

Існує   ризик відсутності фінансування з бюджету з об’єктивних причин.

Альтернатива 3

 

Забезпечення регулювання

Збільшення надходжень до міського бюджету від сплати обов’язкових платежів.

Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Поліпшення якості надання транспортних послуг та безпеки руху.

Збільшення витрат на проїзд  в автотранспорті.

Забезпечення стабільності функціонування автотранспорту загального користування.

 

V. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху».

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на приведення тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в смт Велика Лепетиха до економічно обґрунтованого рівня.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Прийняття регуляторного акту дозволить сформувати прозорі, чіткі та зрозумілі правила поведінки суб'єктів підприємницької діяльності та споживачів на ринку пасажирських перевезень в смт Велика Лепетиха.

Досягнення визначеної цілі планується шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху», тобто приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги. Дія цього регуляторного акта надасть змогу забезпечити безпеку та якість транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах.

У разі прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху» виділення додаткових коштів із селищного бюджету не передбачається.

Витрати на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва не передбачаються.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії чинності запропонованого регуляторного акту необмежений. Його дія постійна з можливістю внесення змін до прийняття нового акту. Прийняття нового регуляторного акту відбуватиметься у разі збільшення або зменшення собівартості послуг з перевезення пасажирів в автобусах.

Зміни, доповнення будуть вноситись за підсумками аналізу відстеження його результативності, внесення змін до чинного законодавства України тощо.

 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджені та вивчені наступні показники результативності:

1. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія даного регуляторного акта.

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, які виконують перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, і населення смт Велика Лепетиха, яке є споживачами даного виду послуг.

2. Розмір надходжень до міського бюджету.

3. Кількість скарг/звернень громадян на якість надання відповідних послуг.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців з основних положень акта.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців про рішення виконавчого комітету буде здійснено шляхом його оприлюднення в друкованих і електронних засобах інформації.

Крім того зі змістом проекту рішення виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Великолепетиської селищної ради .

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відповідно до цього регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності в межах строків, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цього регуляторного акту.

         Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акту.

         Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результатів регуляторного акта будуть проводитись на основі статистичних даних.

 

Заступник голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                          В.У.Сайдулаєв


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь