Проєкт рішення сесії селищної ради "Про Молодіжну раду"

Дата: 30.09.2021 17:11
Кількість переглядів: 111

Фото без опису

 

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт РІШЕННЯ

_______ сесії селищної ради VІІI скликання

 

____________

__

 

 

 

 

 

 

 

Про Молодіжну раду

 

             

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики», з метою створення постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Великолепетиській селищній раді для проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної державної політики, враховуючи лист відділу соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради від 01 жовтня 2021 року № 06-01/508, висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Молодіжну раду при Великолепетиській селищній раді (надалі – Молодіжна рада).

2. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Великолепетиській селищній раді, що додається.

3. Доручити відділу соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради (Трохименко Т. В.):

3.1. Забезпечити організацію та проведення установчих зборів з формування Молодіжної ради та подати на затвердження виконавчого комітету список кандидатів.

3.2. Сприяти в організації роботи Молодіжної ради та взаємодії з виконавчими органами Великолепетиської селищної ради, громадськими об’єднаннями, громадськістю міста у вирішенні актуальних питань життєдіяльності селища.

4. Доручити відділу загальної та інформаційної роботи Великолепетиської селищної ради:

4.1. Висвітлювати діяльність Молодіжної ради на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради та у засобах масової інформації.

4.2. Надавати інформаційну підтримку та сприяти в організації прес-конференцій, публікацій для висвітлення офіційної позиції Молодіжної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ соціально-культурної сфери та постійну комісію Великолепетиської селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту.

 

 

Селищний голова                                                   Максим КОЛОКОТ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення ___ сесії

селищної ради VIII скликання

від ______ № ____

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення ____ сесії

селищної ради VIII  скликання

від ______ № ____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду

при Великолепетиській селищній раді

 

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада при Великолепетиській селищній раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Великолепетиської селищної ради, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Великолепетиській селищній раді та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови ради, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 • розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів Великолепетиської селищної ради щодо реалізації молодіжної політики у Великолепетиській селищній раді;
 • залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;
 • залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;
 • активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Великолепетиської селищної ради;
 • вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
 • визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
 • здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та учнівського самоврядування селища;
 • вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю у Великолепетиській селищній раді, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

1.5. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Великолепетиській селищній раді.

1.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює Великолепетиська селищна рада.

1.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

 

2. Права Молодіжної ради

2.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

2.1.3. Вносити голові ради, постійним комісіям Великолепетиської селищної ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Великолепетиській селищній раді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень голови ради, рішень Великолепетиської селищної ради та її виконавчого комітету.

2.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої  ради, так і її структурних підрозділів та виконавчого комітету.

2.1.5. Складати та вносити пропозиції до проектів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді селища.

2.1.6. Аналізувати проекти рішень Великолепетиськї селищної ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді, на їх відповідність державній молодіжній політиці.

2.1.7. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

 

3. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

3.1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 20 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 7 членів.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки.

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член громади Великолепетиської селищної ради, віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на території громади, є незалежним громадським діячем, активістом та самовисуванцем.

3.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

3.4. Для формування складу Молодіжної ради голова селищної ради утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється головою сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи голова сільської ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати селищної ради, працівники селищної ради, представники інститутів громадянського суспільства, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

3.5. Не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення установчих зборів селищна рада оприлюднює на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

3.6. Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

 • заяву у відповідній формі згідно додатку 1;
 • згоду на обробку персональних даних згідно додатку 2;
 • біографічну довідку згідно додатку 3;
 • копію паспорта громадянина України.

3.6. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 3 календарних дні до їх проведення.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:
 • невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

3.7. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

3.8. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

3.9. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається сільській раді.

3.10. Селищна рада оприлюднює протокол установчих зборів на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.11. Виконавчий комітет селищої ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно чинного законодавства.

3.12. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

3.13. До складу Молодіжної Ради входять:

 • голова Молодіжної ради;
 • заступник голови Молодіжної ради;
 • секретар Молодіжної ради;
 • члени Молодіжної ради.

3.14. Голова Молодіжної ради обирається зі складу членів Молодіжної ради на першому засіданні шляхом відкритого голосування більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.15. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

 • складення повноважень за його особистою письмовою заявою;
 • вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;
 • в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

3.16. Голова Молодіжної ради:

3.16.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

3.16.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

3.16.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради.

3.16.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

3.16.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування.

3.16.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу.

3.16.7. Щороку звітує на сесії  Великолепетиської селищної ради.

3.17. Заступник голови Молодіжної ради:

3.17.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

3.17.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

3.17.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

3.17.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.18. Секретар Молодіжної ради:

3.18.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

3.18.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

3.18.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради.

3.18.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

3.18.5. Інформує Великолепетиську селищну раду про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

3.18.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

3.18.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

3.18.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

3.18.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.19. Члени Молодіжної ради:

3.19.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

3.19.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

 • власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
 • рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків;
 • втрата членом Молодіжної ради українського громадянства;
 • смерть члена Молодіжної ради.

3.19.3. Систематичним  невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

 • відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради;
 • невиконання рішень Молодіжної ради.

3.19.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.19.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується рішенням виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради за поданням голови Молодіжної ради.

3.19.6. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. квот, та затверджується Великолепетиською селищною радою.

3.19.7. Член Молодіжної ради має право:

  • ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;
  • представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;
  • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.19.8. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

  • брати участь в засіданнях Молодіжної ради;
  • виконувати рішення Молодіжної ради;
  • дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

4. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

 • чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
 • позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 • голови Молодіжної ради;
 • заступника голови Молодіжної ради;
 • секретаря Молодіжної ради.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

4.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

4.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються до Великолепетиської селищної ради для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами Великолепетиської селищної ради.

5.2. Представники Великолепетиської селищної ради можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій Великолепетиської селищної ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням Великолепетиської селищної ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради  у разі:

  • порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;
  • порушення Молодіжною радою умов даного Положення;
  • не проведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;
  • за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Положення

 

Голові ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів Молодіжної ради при Великолепетиській селищній раді

______________________________

______________________________

 

(прізвище, ім’я та по батькові учасника установчих зборів)

______________________________

______________________________

(адреса, телефон)

 

 

 

 

Заява

Прошу допустити мене до участі в установчих зборах Молодіжної ради при Великолепетиській селищній раді.

Із положенням про Молодіжну раду при Великолепетиській селищній раді ознайомлений, даю згоду на обробку персональних даних.

 

 

 

 

 

Дата                                                         Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 2

                                                                            до Положення

 

 

 

 

З Г О Д А

на обробку персональних даних

 

         Я, ______________________________, ________ року народження, паспорт серія   ____________, виданий за № _________ від _________ року відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою підготовки установчих зборів щодо формування молодіжної ради при Херсонській обласній державній адміністрації та делегуваня мене кандидатом на членство у молодіжній  раді при Херсонській обласній державній адміністрації, даю згоду на:

 – обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема, відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, щодо реєстрації фізичної особи у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

– використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншими субєктами відносин, повязаних з персональними даними, що здійснюються за згодою субєкта персональних даних чи відповідно Закону України «Про захист персональних даних» (стаття 10);

– поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу та за згодою субєкта персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

– доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх  персональних даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

                                                        до Положення

 

Реєстраційний номер

 

Дата реєстрації анкети

 

 

 

 

 

 

 

Біографічна довідка

кандидата до складу Молодіжної ради

при Херсонській  обласній державній адміністрації

 

1. Загальна інформація

1

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

 

2

Мобільний телефон

 

3

Електронна пошта

 

 

Посилання на сторінки в соціальних мережах (у разі наявності)

 

5

Дата народження

 

 

6

Стать

 

 

7

Місце фактичного проживання

 

8

Освіта

 

9

Місце роботи/ навчання

 

10.

Делегований (необхідне підкреслити) написати назву закладу, ГО, підприємства, інше.

 

      

2. Досвід кандидата:

У яких молодіжних заходах (наукових, розважальних, творчих, неформальної освіти) Ви брали участь?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Досвід організації та проведення молодіжних заходів:

 

 

2.3. Дослідження та публікації, наукова діяльність, громадська діяльність:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.4. Спеціальні навички (знання іноземних мов, тощо:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Плани:

3.1. Опишіть ваше бачення становища молоді в Україні:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2. Як, на вашу думку, повинна формуватися та впроваджуватися молодіжна політикана території Великолепетиської селищної ради:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.3. Опишіть власну мотивацію діяльності в Молодіжній раді.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.4. Опишіть один чи два конкретних проекти, які ви втілите протягом членства в Молодіжній раді

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зазначте іншу інформацію, яка, на Ваш погляд, є важливою для оцінки Вас як майбутнього члена Молодіжної ради.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Я, _________________________

засвідчую, що вся інформація, вказана в анкеті, викладена мною особисто і є правдивою та вичерпною.    

____________________

(підпис)

 

Я, _________________________

 відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку персональних даних.

 

____________________

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА

до проєкту рішення Великолепетиської селищної ради

«Про Молодіжну раду»

 

Проєкт рішення розроблений відповідно до Законів  України  «Про основні засади молодіжної політики» з метою сприяння взаємодії органів місцевого самоврядування та молоді Великолепетиської селищної ради, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

  Основною метою проєкту рішення є:

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

- вивчення, системний аналіз і прогнозування соціальних та морально- політичних процесів у молодіжному середовищі;

- визначення пріоритетних напрямків молодіжної політики в громаді;

- розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків молодіжної політики в громаді, експертна оцінка ефективності використання коштів на реалізацію політики щодо молоді;

- участь у підготовці проектів розпоряджень, наказів, інших нормативно- правових актів, програм, у тому числі комплексних, віднесених до компетенції ради з питань молодіжної політики при Великолепетиській селищній раді;

- сприяння координації дій місцевих органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань щодо здійснення прав і свобод молоді, залучення її до участі у політичному, економічному, культурному і духовному становленні громади.

Виконання даного рішення не потребує додаткових фінансових витрат.

 

 

Начальник відділу

соціально-культурної сфери                                   Тетяна ТРОХИМЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь